Kliniska läkemedelsstudier, läkemedelsprövning

Vi erbjuder läkemedelsprövningar, studier av medicinska uppfinningar samt av livsmedel med hälsoeffekter. Vi utför hälso- och intygsundersökningar som tjänster till privatkunder sedan vår start 2007. Kliniska studier bidrar till att nya läkemedel med hög kvalitet kan utvecklas. Alla forskningsstudier och vaccinstudier är godkända av Läkemedelsverket och Etikprövningsmyndigheten.

Dagens läkemedelsstudie – framtidens behandling.

Läs mer om läkemedelsprövning

Läs mer allmän information om våra studier

Läs mera om våra aktuella studier

Nyheter

Aktuella studier

Vill du intresseanmäla till en studie?

Så behandlar vi dina personuppgifter

Utnämningar

Medlem av