Vi utfärdar intyg inför bland annat 

Offshoreintyg & Sjöfolksintyg

För sjöfartsintyg eller sjöfolksintyg krävs ett intyg enligt STCW-regler av läkare som är godkända av Transportstyrelsen.

 

När det gäller offshoreintyg krävs att undersökningen görs av en läkare med certifikat utfärdat av Norsk Senter for Maritim Helse och godkänt av det Norske Helesdidiektoratet. Vi har dessa behörigheter. Det görs en läkarundersökning och medicinsk kontroll för att säkerställa att alla hälsokrav uppfylls. Denna typ av intyg behövs för alla sjöfolk och inom offshoreverksamhet för att fastställa att man inte har något kroppsligt hinder eller någon sjukdom som kan försätta dig själv eller andra i fara.

 

 

 

 

Körkort

Förlängning av körkort med utökad behörighet.

Lämplighetsintyg med avseende på utökad behörighet C, D, E och TAXI, samt alkohol, narkotika och läkemedel. korkortsportalen.se

Läkarintyg avseende ansökan om alkolås och uppföljning under tiden med, samt efter alkolås.

Blankett för ansökan: etjanst.transportstyrelsen.se/extweb/bestallablankett

 

Övriga intyg

(tag med de intygsblanketter du eventuellt har fått)

  • Friskintyg för försäkring
  • "Fit to Fly" Intyg

 

Vi deltar i ett samarbete mellan Gymmen I Mark, Marks kommun och Polisen. Vår del av detta samarbete är att vi ansvarar för drogprovtagning  vid misstanke om användning av otillåtna preparat I samband med träning. Läs mer om Samverkan för en dopningsfri miljö.

 

 

Vill du intresseanmäla till en studie?

Så behandlar vi dina personuppgifter

UTMÄRKELSER

Medlem av