Provtagning

Oftast i samband med hälsokontroller.

Anpassas efter personligt behov och indikation.
Alkohol, droger även inför ansökan om alkolås.

Vi deltar i ett samarbete mellan Gymmen I Mark, Marks

kommun och Polisen. Vår del av detta samarbete är

att vi ansvarar för drogprovtagning  vid misstanke om

användning av otillåtna preparat i samband med träning.

Läs mer om Samverkan för en dopningsfri miljö.

Vill du intresseanmäla till en studie?

Så behandlar vi dina personuppgifter

Utnämningar

Medlem av