Provtagning

.

Oftast i samband med hälsokontroller

 

Anpassas efter personligt behov och indikation.

 

BLODPROV av ALKOHOLMARKÖRER och DROGTEST i URIN

Vi utför blodprovtagning av Alkoholmarkörer och Drogtest i urin.

 

Vi deltar i ett samarbete mellan Gymmen I Mark, Marks

kommun och Polisen. Vår del av detta samarbete är

att vi ansvarar för drogprovtagning  vid misstanke om

användning av otillåtna preparat i samband med träning.

Läs mer om Samverkan för en dopningsfri miljö.

 

 

ALKOLÅS

Vi utför Läkarintyg till din Alkolåsansökan.

 

   

ANTIKROPPAR mot SARS CoV-2 (COVID-19)

Vi utför venös blodprovstagning för att se om du har antikroppar mot viruset SARS CoV-2.

Obs! Vi tar inga akutprover om du uppvisar symtom, du måste vara symtomfri och det ska ha gått minst 3 veckor sedan symtomdebut.
Om du känner dig sjuk tar du kontakt med vanliga sjukvården eller kontaktar 1177.  

  

(Antikroppar innebär att du sannolikt har ett visst skydd mot att bli sjuk igen. Eftersom sjukdomen är ny saknas information om hur länge skyddet kan kvarstå. Enligt Folkhälsomyndigheten ger antikroppar helt eller delvis skydd mot ny infektion av covid-19 i upp till ett halvår. (...) Ett positivt antikroppstest innebär att du sannolikt löper mindre risk att bli sjuk igen. Du har också mindre risk att föra smittan vidare. Du ska dock fortsatt följa Folkhälsomyndighetens råd om att hålla avstånd, vara noga med handhygienen och stanna hemma om du är sjuk.)

https://www.1177.se/Stockholm/sjukdomar--besvar/lungor-och-luftvagar/inflammation-och-infektion-ilungor-och-luftror/om-covid-19--coronavirus/lamna-prov-och-fa-provsvar-om-covid-19/om-ditt-provsvar/pavisar-testet-antikroppar/

 

  

WERLABS

Vi utför provtagning åt Werlabs. 

Bokning sker via Werlabs hemsida https://werlabs.se/ladulaas-kliniken-boras/

Vill du intresseanmäla till en studie?

Så behandlar vi dina personuppgifter

UTMÄRKELSER

Medlem av