Allmänt om studier

Genom att vara med i en läkemedelsprövning gör du en stor insats för dina medmänniskor som i framtiden får tillgång till nya och bättre läkemedel. Många av våra studiedeltgare har tidigare varit blodgivare.  De kan nu istället bidra med att delta i en klinisk studie.

Samtliga studier vi deltar i är godkända av Läkemedelsverket och av etikprövningsmyndigheten (EPM).

Vi arbetar enligt ICH-GCP ett internationellt överenskommet regelverk skapat för studiepatientens rättighet och säkerhet samt också för att studieresultat skall vara jämförbart mellan olika länder genom att man arbetar på samma sätt.

Läs mer om läkemedelsprövning.

Läs om vad våra studiedeltagare tycker.

För att läsa mer om våra aktuella studier klicka på Hem - aktuella studier så ser du vilka som är på gång

 

 

Vill du intresseanmäla till en studie?

Så behandlar vi dina personuppgifter

Utnämningar

Medlem av