Allmänt om studier

Genom att vara med i en läkemedelsprövning gör du en stor insats för dig själv och dina medmänniskor som i framtiden får tillgång till nya och bättre läkemedel. Många av våra studiedeltagare har tidigare varit blodgivare. De kan nu istället bidra med att delta i en klinisk studie.

 

Samtliga studier vi deltar i är godkända av Läkemedelsverket och av Etikprövningsmyndigheten (EPM).

Vi arbetar enligt ICH-GCP som är ett internationellt överenskommet regelverk, skapat för studiepatientens rättighet och säkerhet. Regelverket verkar även för att studieresultat skall bli jämförbara mellan olika länder genom att man arbetar på samma sätt.

  

Läs mer om Läkemedelsprövning och Integritetspolicy.

Läs om vad våra Studiedeltagare tycker.

 

Klicka på Aktuella studier för att se Aktuella och Kommande studier. Anmäl ditt intresse! 

 

 

Vill du intresseanmäla till en studie?

Så behandlar vi dina personuppgifter

UTMÄRKELSER

Medlem av