PÅGÅENDE STUDIER

VID LADULAAS KLINISKA STUDIER
 • Kol studie (rekrytering pågår)
 • CELIAKI  - Vi har haft startmöte men efter detta fått besked om att avtalet mellan läkemedelsföretaget och Centralapoteket (som skall förse oss med studieläkemedel) inte är klart. Vi inväntar att detta skall bli klart innan vi får börja boka.
 • Meningokockvaccin studie
 • Bältrosvaccin - långtidsuppföljning
 • Psoriasis - långtidsuppföljning

Studiearkiv

 • PÅGÅENDE STUDIER

  VID LADULAAS KLINISKA STUDIER

  Läs mer
 • AKTUELLA STUDIER

  Många myndighetsbeslut skall tas innan en klinisk studie kan starta - men nu är lång väntan över. KOL - Kronisk Obstruktiv Lungsjukdom men utan hjärtsjukdom. Har startat! CELIAKI - Besvär från tarmen trots glutenfri kost. Har startat! MIGRÄN - Täta anfall, Minst 4 per månad. Se mer.

  Läs mer
 • Har du haft HJÄRTINFARKT eller genomgått BALLONGSPRÄNGNING av hjärtats kranskärl?

  Om du haft HJÄRTINFARKT och/eller genomgått en BALLONGSPRÄNGNING av hjärtats kranskärl? ...Då kanske du kan vara aktuell för en förstudie där vi letar efter personer som har förhöjda värden av ett speciellt BLODFETTSPROTEIN kallat LIPOPROTEIN a (lilla a)...... läs mer

  Läs mer
 • MENINGOKOCK-VACCIN - STUDIEINTAGET STÄNGT!

  Intaget till Meningokockvaccinstudien stängde fredagen den 30 Sep 2022. Läs mer ....

  Läs mer
 • INSTÄLLD STUDIE! PSORIASIS MED PLACK

  Tyvärr kommer denna studie inte att starta alls.

  Läs mer