PÅGÅENDE STUDIER

VID LADULAAS KLINISKA STUDIER
 • ÖVERVIKT - FETMA 1.  BMI > 30 - Rekrytering avslutad - studien pågår.
 • ÖVERVIKT - FETMA 2.  BMI > 30 + DIABETES TYP 2 - Rekrytering pågår!
 • CELIAKI  - Rekrytering avslutad - studien pågår. 
 • MIGRÄN - Rekrytering avslutad - studien pågår. 
 • KOL studie - Rekrytering återupptas snart!
 • Meningokockvaccin studie - Färdigrekryterad. Avslutad.
 • Bältrosvaccin - långtidsuppföljning pågår
 • Psoriasis - långtidsuppföljning pågår

Studiearkiv

 • PÅGÅENDE STUDIER

  VID LADULAAS KLINISKA STUDIER

  Läs mer
 • CELIAKI med kvarstående TARMBESVÄR trots GLUTENFRI KOST.

  Denna studie är färdigrekryterad men vi STARTAR SNART EN NY STUDIE med läkemedel för att lindra besvär orsakade av glutenintolerans. Samma inklusionskriterier som medan - Har du sedan minst 12 månader en biopsiverifierad glutenöverkänslighet och äter glutenfritt men trots detta har fortsatta besvär från tarmen? Då kan du kanske delta i denna studie. Vi testar ett nytt läkemedel mot glutenintolerans. Läs mer....

  Läs mer
 • MIGRÄN MED TÄTA ANFALL - Färdigrekryterad.

  REKRYTERINGEN AVSLUTAD! Förebyggande behandling mot TÄTA MIGRÄNANFALL. (4-14 anfall/månad med eller utan aura.) Studien pågår.

  Läs mer
 • MENINGOKOCK-VACCIN - STUDIEINTAGET STÄNGT!

  Intaget till Meningokockvaccinstudien stängde fredagen den 30 Sep 2022. Läs mer ....

  Läs mer
 • SVETTSTUDIEN FÄRDIGREKRYTERAD! AVSLUTAD.

  Studien är färdigrekryterad. Det går inte att anmäla intresse

  Läs mer