PÅGÅENDE STUDIER

VID LADULAAS KLINISKA STUDIER
 • Kol studie (rekrytering pågår)
 • CELIAKI  - Vi har haft startmöte men efter detta fått besked om att avtalet mellan läkemedelsföretaget och Centralapoteket (som skall förse oss med studieläkemedel) inte är klart. Vi inväntar att detta skall bli klart innan vi får börja boka.
 • Meningokockvaccin studie
 • Bältrosvaccin - långtidsuppföljning
 • Psoriasis - långtidsuppföljning

Studiearkiv

 • SVETTSTUDIEN FÄRDIGREKRYTERAD!

  Studien är färdigrekryterad. Det går inte att anmäla intresse

  Läs mer
 • HJÄRTSVIKTSSTUDIEN ÄR FÄRDIGREKRYTERAD!

  Vi tar inte in nya deltagare till denna studie längre då den är färdigrekryterad.

  Läs mer