Samverkan för en dopningsfri miljö

Ladulaas Kliniska Studier samverkar med Marks kommun, gymmen i Mark samt Polisen genom att bistå med kvalitetssäkrad provtagning.

Proverna analyseras sedan på ackrediterat laboratorium vid Karolinska Universitetssjukhuset i Stockholm.

 


Ökande problem

Mellan 10 000-50 000 svenskar antas ha använt dopningspreparat det senaste året, ofta yngre manliga gymbesökare. Det står klart att användning av dopningsmedel kan leda till allvarliga fysiska, psykiska och sociala problem. Det finns tydliga samband mellan dopning och användning av narkotika.

Olagliga och förfalskade läkemedel smugglas oftast in i Sverige eller säljs via Internet. Preparat som köps olagligt har inte tillförlitliga innehållsförteckningar. Innehållet kan vara något helt annat och datummärkningen är ofta inte korrekt. Olagliga och förfalskade läkemedel kan leda till förgiftning med livshotande tillstånd som följd.

Du som använder dopningspreparat utsätter dig själv för livsfara

Dopning påverkar hela kroppen och ger många och svåra biverkningar. Alla organ i kroppen kan ta skada - även vid en enstaka kur. Ditt psyke påverkas - du blir lättirriterad och riskerar att drabbas av djupa depressioner. Här får du information om konsekvenserna av dopning och vad den gör med din kropp.

Dopningens negativa effekter

All hantering av dopning är kriminell

Dopningslagen förbjuder:

– innehav
– bruk
– framställning
– införsel i landet
– överlåtelse
– inköp i överlåtelsesyfte
– försäljning
Straff för brott mot dopningslagen är böter, eller fängelse upp till 6 år.

Preparat

Till dopningsmedel hör anabola androgena steroider, testosteron, tillväxthormon och andra kemiska substanser som ökar produktion eller frisättning av testosteron och tillväxthormon. Alla AAS-preparat ger samma effekter och bieffekter eftersom AAS är kopior av manligt könshormon.

Har dopning blivit ett problem för dig?

Dopning ger fysiska och psykiska skadeverkningar. Därför erbjuds du stöd genom Marks kommuns öppenvårdsmottagning Cesam eller genom familjeenheten.

 

CESAM:
För dig som är 18 år eller äldre i riskzon för eller med ett etablerat missbruk av droger eller dopning. Verksamheten bygger på frivillighet och anonymitet. Besöken är kostnadsfria och sker efter tidsbeställning.
Adress: Varbergsvägen 71 Skene
Telefon: 0320 21 80 37
Internet: mark.se/cesam

 

FAMILJEENHETEN:
Är du under 18 år är du välkommen att kontakta mottaget på familjeenheten.
Besöksadress: Mor Kerstins väg 15, Kinna
Telefon: 0320 21 79 55
Telefontid: 8.30-12.00 och 13.00-16.00

 

DOPNINGSJOUREN:
Du kan också kontakta dopingjouren.
Telefon: 020 546 987
Telefon: 0320 21 79 55
Internet: dopingjouren.se

 

Vill du intresseanmäla till en studie?

Så behandlar vi dina personuppgifter

UTMÄRKELSER

Medlem av