Välkommen till Ladulaasklinikens Privatmottagning

Vi erbjuder följande tjänster för dig som privatperson:

 

 

Körkortsintyg

Förlängning av utökad körkortsbehörighet.

Körkortsintyg inför körkortsansökan.

Utbyte av utländskt körkort mot svenskt.

 

Alkolåsansökan

Läkarintyg till ansökan om alkolås.

  

Läkarbesök och Hälsoundersökningar

Vi utför läkarundersökningar och andra kompletterande undersökningar där du utifrån levnadsvanor, ärftlighet, riskfaktorer och laboratorieprover får en uppfattning om ditt aktuella hälsoläge. En hälsoundersökning ger möjlighet att upptäcka medicinska problem innan symtom uppstått såväl som information och råd om ändringar av livsstil m.m. Du träffar sjuksköterska och får vid behov/önskemål även träffa läkare.

  

Olika intyg

Intyg inför ansökan om försäkring.

Offshoreintyg, Sjöfolksintyg, Adoptionsintyg, Friskintyg, Intyg inför utlandsstudier, Marathonlopp, m.m.

  

Provtagningar 

Provtagning av Alkoholmarkörer inför läkarintyg till ansökan om alkolås.

Drogtest i urin

  

Undersökningar

Vi kan bland annat utföra EKG-undersökning, synundersökning och hörselundersökning.

 

 

 

Vill du intresseanmäla till en studie?

Så behandlar vi dina personuppgifter

UTMÄRKELSER

Medlem av