KAVAI-Kvinnligt Nätverk för företagande i Borås

Katarina Berndtsson Blom var inbjuden att föreläsa om sig själv och sitt företag. Hon syns här med KAVAI:s ordförande Nadja Törnblom.

Katarina berättade om sin bakgrund och om företagande ända sedan 1994 först som privat husläkare i Göteborg . Senare om hur hon själv började hyra ut sig som läkare till primärvården. Verksamheten blev snart ett bemanningsföretag med uthyrning av fler läkare och ett upphandlat avtal med VGR mellan 2002 till 2007 om att förse primärvården i VGR med läkare. I egenskap av upphandlad bemanningsverksamhet blev hon 2007 kontaktad av sjukhuschefen vid Sken lasarett om att förse Enheten för läkemedelsprövning med läkare under avvecklingsfasen- istället startade hon upp liknande verksamhet och på den vägen är det fortfarande.

Nyhetsarkiv

  • Studiebesök

    Vi hade besök av AstraZenecas Globala studieteam för Hjärtkärlsjukdomar och diabetes.

    Läs mer