TVS-Studierna (Efemia) publicerade

Studierna TVS 1000 och TVS 2000 utfördes bland annat hos oss. Nu finns resultaten publicerade i tidskriften "Advances in Urology". Studierna handlade om behandling av ansträngningsinkontinens med hjälp av ett inlägg i Silikon som gav ett tryck mor urinröret för att förhindra läckage. Denna medicinska uppfinning finns nu på marknaden under namnet Efemia. Grattis till Invent Medic, oss och alla andra inblandade! Läs mer och se länk!

 

Länk till publikationen:  Advances in Urology Volume 2021, Article ID 8822186 

Den första varianten av uppfinningen upplevdes av många kvinnor som obekväm, i de efterföljande studierna modifierades därför utseendet och storlek vilket resulterade i att den tolererades mycket bättre.

Många kvinnor upplevde en stor befrielse av att kunna anstränga sig fysiskt utan läckage. Efemia kan användas av kvinnor som har läckage i samband med kraftig fysisk ansträngning och som av olika anledningar inte vill genomgå operation eller i väntan på ett kirurgiskt ingrepp.

Nyhetsarkiv

  • Vi har fått pris!

    Ladulaas Kliniska Studier har fått ett internationellt pris för arbetet med läkemedelsprövningar.

    Läs mer
  • Studiebesök

    Vi hade besök av AstraZenecas Globala studieteam för Hjärtkärlsjukdomar och diabetes.

    Läs mer