LIPOPROTEIN a (lilla a) LPa

Just nu söker vi personer som kan ha förhöjda värden av ett specifikt blodfettsprotein där man sett samband mellan höga värden av detta protein och ökad risk för hjärt-kärlsjukdom. läs mer.......

Lipoprotein(a) LPa tillhör gruppen blodfetter. Man har länge misstänkt att förhöjda värden av LPa bidrar till ökad risk för hjärt-kärlsjukdom men inte haft någon metod att behandla detta. Vanliga blodfettssänkare som statiner påverkar inte halten LPa. 

Nu har man dock hittat substanser som kan sänka LPa och nya studier är på gång.

För att kartlägga hur utbrett det är med förhöjda värden av LPa i världen så genomförs nu en global studie för att titta på hur förhöjda värden av LPa är fördelade geografiskt.

Därför söker vi personer som redan haft hjärtinfarkt och eller har genomgått en ballongsprängning av hjärtats kranskärl för att se hur många som har förhöjda värden av LPa.

Dessa personer kan eventuellt erbjudas deltagande i en framtida studie där nytt läkemedel för att minska nivån av LPa i blodet, prövas.

Vill du veta mer om studien eller anmäla intresse för deltagande så kontakta oss på telefon 033-131331 eller via e-mail till info@ladulaaskliniken.se 

Nyhetsarkiv

 • PLANERING PÅ BRÄNNÖ

  Planering för hösten och det kommande året. Mötet hade vi på Brännö Värdshus i Göteborgs södra skärgård..

  Läs mer
 • REPORTAGE OM OSS I BORÅS TIDNING

  Borås Tidnings näringslivsreporter skrev en artikel om oss i Näringslivsbilagan i mars 2020.

  Läs mer
 • BESÖK FRÅN BORÅS KOMMUN

  Den 14 Februari fick vi besök från Borås Kommun som under 109 dagar besöker lika många företag. Från kommunledningen kom Ulf Olsson, kommunordförande och från Näringslivsenheten Per Florén. Det var ett trevligt besök! Det är inte så många som vet vad vi gör. Men nu vet kommunledning och näringslivsenhet!

  Läs mer
 • INSPELNING AV UTBILDNINGSVIDEO

  Ett stort läkemedelsföretag (som vi inte får nämna namnet på) valde att spela in en utbilningsvideo om kliniska studier hos oss!

  Läs mer
 • VI HAR FÅTT EN UTMÄRKELSE!

  CLINICAL TRIALS EXPERTS OF THE YEAR 2018 - NORDIC REGION

  Läs mer