Vi SÖKER SAMARBETEN!

Kliniska läkemedelsstudier är avgörande för att nya och bättre läkemedel skall komma befolkningen till nytta. I Sverige har antalet kliniska läkemedelsstudier minskat de senaste 15 åren. Den kommande forskningspropositionen kommer att peka på vikten av att fler läkemedelsprövningar genomförs i öppenvård. I tidskriften Framtidens Karriär Läkare intervjuas Katarina Berndtsson Blom som arbetat med kliniska studier av läkemedel inom de vanliga folksjukdomarna sedan 2007. Vi söker nu samarbete med andra vårdaktörer (i första hand privata) som vill erbjuda sina listade patienter nya behandlingar tidigare än vad som annars är möjligt. Samtidigt ger detta möjlighet för patienter att göra en insats för att hjälpa både sig själva och andra som i framtiden drabbas av samma sjukdom. Klicka på länken nedan för att läsa hela artikeln:

https://karriarlakare.se/2020/11/24/mojlighet-for-samarbete-i-kliniska-studier/

 

Vi är en privatägd klinik som har arbetet med kliniska läkemedelsprövningar sedan 2007 och vi har sett många av de läkemedel som vi prövat hos oss i fas 2 och 3 komma ut på marknaden. Till exempel SGLT2 hämmarna mot diabetes som vi började testa hos oss redan 2009 och som nu är högaktuella för behandling även av hjärtsvikt. Det vaccin som nyligen godkänts för vaccinering mot bältros och som ger ett mer än 90-procentigt skydd, startade vi prövning av 2011. Vi fortsätter med långtidsuppföljning av de patienter som fick aktivt vaccin i första omgången och följer dessa till år 2022. Vi har förstås gjort mycket mer än detta!

 

Vi har ett stort nätverk och goda kontakter inom läkemedelsvärlden och har genomfört närmare 90 studier av olika längd, (från 16 veckor till 10 år). Eftersom vi har korta beslutsvägar kan vi snabbt komma igång med en studie.

 

Det ställs höga krav innan man kan komma igång med en läkemedelsprövning - vi har de kunskaper som krävs. Vårdcentralens läkare med specialintresse inom ett område kan vara medprövare några timmar per vecka och på så sätt få ett mer varierat och roligare  arbete. 

 

Vi listar inga patienter - vi lånar dem så länge studien varar - vårdcentralen får fortfarande sin listningspeng och patienten går kvar på vårdcentralen för övriga sjukdomar. De flesta studiepatienter är väldigt positivt inställda och många återkommer i fler studier. Se under Referenser - Studiedeltagare Tycker (intern länk)

Nyhetsarkiv

 • Boka in ditt Antikroppstest för SARS CoV-2 / Covid-19

  Nu finns möjligheten att testa sig för Antikroppar mot SARS CoV-2 / Covid-19 på Ladulaaskliniken, för att se om du haft infektionen. Fyll i Intresseanmälan, maila eller ring för att boka in tid! Obs! Vi tar inga akutprover om du uppvisar symtom, du måste vara symtomfri och det ska ha gått minst 3 veckor sedan symtomdebut. Om du känner dig sjuk tar du kontakt med vanliga sjukvården eller kontaktar 1177.

  Läs mer
 • TVS-Studierna (Efemia) publicerade

  Studierna TVS 1000 och TVS 2000 utfördes bland annat hos oss. Nu finns resultaten publicerade i tidskriften "Advances in Urology". Studierna handlade om behandling av ansträngningsinkontinens hos kvinnor med hjälp av ett inlägg i silikon som gav ett tryck mot urinröret för att förhindra läckage. Denna medicinska uppfinning finns nu på marknaden under namnet Efemia. Grattis till alla kvinnor med ansträngningsinkontinens! Invent Medic! Oss! Och alla andra inblandade! Läs mer och se länk!

  Läs mer
 • Vi SÖKER SAMARBETEN!

  Kliniska läkemedelsstudier är avgörande för att nya och bättre läkemedel skall komma befolkningen till nytta. I Sverige har antalet kliniska läkemedelsstudier minskat de senaste 15 åren. Den kommande forskningspropositionen kommer att peka på vikten av att fler läkemedelsprövningar genomförs i öppenvård. I tidskriften Framtidens Karriär Läkare intervjuas Katarina Berndtsson Blom som arbetat med kliniska studier av läkemedel inom de vanliga folksjukdomarna sedan 2007. Vi söker nu samarbete med andra vårdaktörer (i första hand privata) som vill erbjuda sina listade patienter nya behandlingar tidigare än vad som annars är möjligt. Samtidigt ger detta möjlighet för patienter att göra en insats för att hjälpa både sig själva och andra som i framtiden drabbas av samma sjukdom. Klicka på länken nedan för att läsa hela artikeln:

  Läs mer
 • VIKTIG INFORMATION - COVID-19

  Med anledning av CoVid-19 vill vi informera om att vi nogsamt följer rapporteringen från folkhälsomyndigheten och vidtar de åtgärder som rekommenderas.

  Läs mer
 • Radiointervju PulsFM 104,1

  Katarina Berndtsson Blom intervjuades om Kliniska Studier av Fredrik Sandgren på Radio PulsFM i Borås. Följ länk nedan för att lyssna.

  Läs mer