Studiebesök

Vi hade besök av AstraZenecas Globala studieteam för Hjärtkärlsjukdomar och diabetes.

I november hade vi fint besök från AstraZeneca.

Det globala teamet för hjärtkärlsjukdomar och diabetes besökte oss för att få en bild av hur det är att arbeta med kliniska prövningar i verkligheten.

Nyttigt möte både för dem och oss!

Fr vä: Christer Karlsson AZ, Katalin Davidsson, Liselotte Holmgren AZ, Elisabeth Bolling Sternevald AZ, Peder Blomgren AZ , Katarina Berndtsson Blom

Nyhetsarkiv

 • VIKTIG INFORMATION ANGÅENDE COVID-19

  Med anledning av CoVid-19 vill vi informera om att vi nogsamt följer rapporteringen från folkhälsomyndigheten och vidtar de åtgärder som rekommenderas.

  Läs mer
 • REPORTAGE OM OSS I BORÅS TIDNING

  Borås Tidnings näringslivsreporter skrev en artikel om oss i Näringslivsbilagan i mars 2020.

  Läs mer
 • BESÖK FRÅN BORÅS KOMMUN

  Den 14 Februari fick vi besök från Borås Kommun som under 109 dagar besöker lika många företag. Från kommunledningen kom Ulf Olsson, kommunordförande och från Näringslivsenheten Per Florén. Det var ett trevligt besök! Det är inte så många som vet vad vi gör. Men nu vet kommunledning och näringslivsenhet!

  Läs mer
 • PLANERINGSDAG PÅ LYDDE GÅRD

  Vi hade en fin planeringsdag på Lydde Gård i Kinna i år igen. Vi kände oss lika välkomna i år som förra året med förmiddags- och eftermiddagsfika samt lunch på Valla.

  Läs mer
 • Audit

  Den 30 Juli 2019 hade vi en kvalitetskontroll (Audit)

  Läs mer