Läkemedelsprövning, Klinisk Studie av läkemedel och medicinteknik, Forskningsstudie

Ladulaas Kliniska Studier – livsviktig forskning där din insats kan ge både dig själv och andra ett friskare liv.

En läkemedelsprövning är en undersökning av ett läkemedels olika effekter, hur det omsätts i och påverkar kroppen. I Sverige har vi en internationellt erkänd tradition inom läkemedelsforskning, som vi på Ladulaas Kliniska Studier är stolta över att bidra till.

 

 

 

Ladulaas Kliniska Studier för Läkemedel, Medicinteknik m.m.

Vi har specialiserat oss på kliniska studier, där vi under åren samarbetat med flera olika läkemedelsföretag såsom:
 

AMGEN

Astellas

AstraZeneca

Biohaven

BMS

Boehringer-Ingelheim

Daiichi-Sankyo

Dr August Wolff

Dr Falke

Eurocine

GSK

Jansen-Cilag

Karo Bio

Moberg Derma

MSD

Mundipharma

Novartis

Sanofi

Takeda
Pfizer

Polichem med flera.

 
 
 

CRO företag (Clinical Research Organisations):
 

Covance

fgk

Fortrea

ICON

IQVIA

LabCorp

Link Medical

Optimapharm.

Parexel

Pharmalog

 

PPD

PRAh

Syneos

TFS med flera

 

 

 

Vi utför även kliniska prövningar av medicintekniska produkter, och har gjort så åt SCA, Invent Medic, Devicia samt näringslösning åt Smartfish. Vi har deltagit i läkemedelsprövningar som initierats från olika universitet i världen, såsom Oxford i England, Hamiltonuniversitetet i Canada, Harvard och TIMI-group i Boston, Karolinska Institutet, Universitetssjukhuset i Örebro samt Sahlgrenska Akademin i Sverige.

 

Myndighetstillsyn

All läkemedelsprövning står under tillsyn. I Sverige av läkemedelsverket (LV), i Europa av European Medicines Agency (EMA) och i USA av Food and Drug Administration (FDA). Dessutom har varje läkemedelsföretag en säkerhets och kvalitetskontroll som bevakar biverkningar och kontrollerar att studierna utförs på rätt sätt. Vi har haft sex kvalitetskontroller (Audits) från olika läkemedelsföretag som kommit hit både från USA, Frankrike, Belgien, England, Italien och senast från Lettland. Våren 2009 gjorde läkemedelsverket en inspektion hos oss under två dagar. Vi fick mycket beröm för vårt arbete.

Utöver detta bedöms varje studie av Etikprövningsmyndigheten som måste ge godkännande före studiestart.

 

Deltagande

Att delta i en klinisk läkemedelsstudie är kostnadsfritt och helt frivilligt. Du kan, när som helst, avbryta deltagandet. Det utgår alltid reseersättning och i vissa fall kan du få ersättning för förlorad inkomst. Du får noggranna medicinska undersökningar före och under studien. Studieläkemedlet är gratis och i vissa fall även andra mediciner som berör samma behandlingsområde.

 

Kontinuitet

En forskningsstudie kan pågå från allt mellan ett par månader till flera år. Under tiden du deltar i studien träffar du samma personal vid varje besök, som ger dig personlig service med hög kvalitet! Vår personal har lång erfarenhet av forskning och läkemedelsstudier.

 

Är du intresserad?

Se Aktuella studier och fyll i Intresseanmälan eller ring oss.

 

Alla personuppgifter behandlas enligt GDPR (General Data Protection Regulation) samt Patientdatalagen. Se även vår Integritetspolicy.

 

 

                                                                                                              

                                 

                                                       

                                                                                                                                                                                                                                                                    

              Vår "labråtta"!

Vill du intresseanmäla till en studie?

Så behandlar vi dina personuppgifter

UTMÄRKELSER

Medlem av