Hälsoundersökning

Utifrån levnadsvanor, ärftlighet och riskfaktorer samt undersökningsresultat från laboratorieprover och andra kompletterande undersökningar får en uppfattning om ditt aktuella hälsoläge. Utöver detta finns möjlighet att upptäcka medicinska problem innan symtom uppstått och kunna få information och råd om ändringar av livsstil m.m. Du träffar sjuksköterska och får vid behov/önskemål träffa läkare

Vill du intresseanmäla till en studie?

Så behandlar vi dina personuppgifter

UTMÄRKELSER

Medlem av