Ladulaas AB startades år 2000. Under den första tiden hyrde Katarina Berndtsson Blom ut sina läkartjänster till primärvården. Det blev fler doktorer engagerade och ett bemanningsföretag blev till som senare, via anbudsförfarande, blev upphandlat av VG-Regionen med avtal om läkartjänster åt primärvården under 2002-2007.

 

Skene Lasarett bedrev sedan 1996  ELP,  Enheten för Läkemedelsprövning.  Skene lasarett hade blivit en del av Södra Älvsborgs Sjukhus, SÄS och man hade centralt i Borås bestämt att denna enhet i Skene skulle avvecklas. Redan påbörjade uppdrag skulle fullföljas men inga nya startas.

Katarina blev hösten 2006 tillfrågad om att förse ELP med läkare under avvecklingsfasen.

 

Detta var en fristående välfungerande verksamhet med egna intäkter utifrån som inte var skattemedel. Detta borde man väl kunna driva privat?

Efter förberedelser startades Ladulaas Kliniska Studier den 1 augusti 2007 i för ändamålet anpassade lokaler i Kungsfors Center i Skene.

 

2014 flyttade verksamheten till Borås vilket välkomnades av många studiedeltagare som tidigare rest från Borås till Skene.

Verksamheten i Ladulaas AB är nu helt inriktad på Kliniska Studier och ägs alltjämt av Katarina Berndtsson Blom.

 

Verksamheten

Vi startade vår första studie 2007. Sedan dess har vi genomfört fler än 80 studier inom skilda områden från nagelsvamp till migrän och allt däremellan liggande! Förutom studier på läkemedel så utför vi också studier på Medicinska uppfinningar och Livsmedel med hälsoeffekter.

 

Vi har varit med och tagit fram de nya blodförtunnande medlen NOAK som alltmer börjar ersätta Waran. De senaste diabetespreparaten SGLT2-hämmare började vi testa hos oss redan 2008 och vi har haft samtliga SGLT-2 hämmare på prövning hos oss (vi märker att företagen ligger hack i häl på varandra).

 

Vi testar vaccin där vi nu är inne på år 6 av 10 där vi följer långtidseffekten av vaccination mot bältros (Herpes Zoster). Studien omfattar ca 21 000 individer runt om i världen varav ca 150 hos oss och vi följer mängden antikroppar som finns kvar efter ursprungsvaccinationen och vad som händer med antikroppsnivåerna om man ger en eller två påfyllnadsdoser. Patienterna kommer till oss för provtagning en gång per år och ett callcenter ringer dem en gång i månaden och frågar om de haft några bältrosliknande symptom och har de det så får vi besked och träffar patienten som också kan ta direkt kontakt med oss om de får utslag. Vi har gjort och gör mycket mer än detta men det går inte att redogöra för allt här.

  

Vi listar inga patienter hos oss men vi lånar studiepatienten under studietiden som kan vara mellan 16 veckor till flera år. Under tiden får vårdcentralen behålla listningspengen för patienten och vi kan sköta grundsjukdomen (den studierelaterade) och även andra mindre åkommor under tiden. Vårdcentralen informeras vid studiestart och studieavslut om vad studien gått ut på och aktuell medicinering. Oftast finns det studieläkemedel som prövats inte tillgängligt på marknaden så patienten återgår som regel till tidigare medicinering.

Vill du intresseanmäla till en studie?

Så behandlar vi dina personuppgifter

Utnämningar

Medlem av