Ladulaas AB startades år 2000. Under den första tiden hyrde Katarina Berndtsson Blom ut sina läkartjänster till primärvården. Det blev fler doktorer engagerade och ett bemanningsföretag blev till som senare, via anbudsförfarande, blev upphandlat av VG-Regionen med avtal om läkartjänster åt primärvården under 2002-2007.

 

Skene Lasarett bedrev ELP,  Enheten för Läkemedelsprövning, sedan 1996. Det bestämdes att Skene lasarett skulle bli en del av Södra Älvsborgs Sjukhus, SÄS och därmed skulle ELP avvecklas. Redan påbörjade uppdrag skulle fullföljas men inga nya startas. Katarina blev hösten 2006 tillfrågad om att förse ELP med läkare under avvecklingsfasen.

 

Detta var en fristående och välfungerande verksamhet, med egna intäkter utifrån som inte var skattemedel. Detta borde man väl kunna driva privat? Efter förberedelser startades Ladulaas Kliniska Studier den 1 augusti 2007 i för ändamålet anpassade lokaler i Kungsfors Center i Skene.

 

2014 flyttade verksamheten till Borås vilket välkomnades av många studiedeltagare som tidigare rest från Borås till Skene. Verksamheten i Ladulaas AB är nu helt inriktad på Kliniska Studier och ägs alltjämt av Katarina Berndtsson Blom.

 

Verksamheten

Den första studien startades 2007. Sedan dess har vi genomfört närmare 100 studier inom skilda terapiområden, från nagelsvamp till migrän och allt däremellan liggande! Förutom studier på läkemedel så utför vi också studier på Medicinska uppfinningar och Livsmedel med hälsoeffekter.

 

Vi har varit med och tagit fram de nya blodförtunnande medlen NOAK som alltmer ersätter Waran. De senaste diabetespreparaten SGLT2-hämmare började vi testa hos oss redan 2008 och vi har haft samtliga SGLT-2 hämmare på prövning hos oss (vi märker att företagen ligger hack i häl på varandra). Vi har också haft prövning av de senaste preparaten mot övervikt.

 

Vi testar vaccin där vi nu är inne på år 13 av 16 där vi följer långtidseffekten av vaccination mot bältros (Herpes Zoster). Studien omfattar ca 30 000 individer runt om i världen varav ca 50 individer följs på vår klinik där vi hos en undergrupp mäter mängden antikroppar som finns kvar efter ursprungsvaccinationen samt vad som händer med antikroppsnivåerna om man ger en eller två påfyllnadsdoser. Dessa deltagare  kommer till oss för provtagning en gång per år. Alla rings upp av ett callcenter en gång i månaden och frågas om de haft några bältros-liknande symptom och har de det så får vi besked och träffar patienten som också kan ta direkt kontakt med oss om de får utslag. Detta vaccin är från våren 2020 godkänt under namnet Shingrix - men studien där vi följer patienterna fortsätter förstås ändå eftersom man vill ha långtidsdata. Vi har gjort och gör mycket mer än detta men det går inte att redogöra för allt här.

  

Vi listar inga patienter hos oss men vi lånar studiepatienten under studietiden som kan vara mellan 16 veckor till flera år. Under tiden får vårdcentralen behålla listningspengen för patienten och vi kan sköta grundsjukdomen (den studierelaterade) och även andra mindre åkommor. Vårdcentralen informeras vid studiestart och studieavslut om studien och aktuell medicinering. Oftast finns det studieläkemedel som prövats inte tillgängligt på marknaden så patienten återgår som regel till tidigare medicinering.

Vill du intresseanmäla till en studie?

Så behandlar vi dina personuppgifter

UTMÄRKELSER

Medlem av