Kliniska läkemedelsstudier, läkemedelsprövning

Vi erbjuder läkemedelsprövningar, studier av medicinska uppfinningar samt av livsmedel med hälsoeffekter. Vi utför hälso- och intygsundersökningar som tjänster till privatkunder sedan vår start 2007. Kliniska läkemedelsstudier bidrar till att nya läkemedel med hög kvalitet kan utvecklas. Alla forskningsstudier och vaccinstudier är godkända av Läkemedelsverket och Etikprövningsnämnd. Dagens läkemedelsstudie – framtidens behandling.

Läs mer om läkemedelsprövning.

Läs mer allmän information om våra studier.

Välkommen att ta kontakt med oss!

Aktuella studier

Nyheter