Kliniska läkemedelsstudier, läkemedelsprövning

Vi erbjuder läkemedelsprövningar, hälso- och Intygsundersökningar samt tjänster till privatkunder sedan vår start 2007. Kliniska läkemedelsstudier bidrar till att läkemedel med hög kvalitet kan utvecklas. Alla forskningsstudier och vaccinstudier är godkända av Läkemedelsverket och Etikprövningsnämnd.

Läs mer om läkemedelsprövning.

Läs mer allmän information om våra studier.

Välkommen att ta kontakt med oss!

Aktuella studier

Nyheter