Vi utfärdar intyg inför bland annat 

Offshoreintyg & Sjöfartsintyg

För sjöfartsintyg krävs ett intyg enligt STCW-regler av läkare som är godkända av Transportstyrelsen. När det gäller offshoreintyg görs en läkarundersökning och en medicinsk kontroll för att säkerställa att alla hälsokrav uppfylls.
Denna sorts intyg behövs för alla sjöfolk och inom offshoreverksamhet för att fastställa att man inte har något kroppsligt hinder eller någon sjukdom som kan försätta en själv eller andra i fara.

 

Övriga intyg

Hos oss får du hjälp med de flesta intyg! Välkommen att kontakta oss.

 

Läs också Samverkan för en dopningsfri miljö, vårt samarbete med Marks kommun.