Ladulaasklinikens Privatmottagning

Erbjuder tjänster för Dig som privatperson:

Hälsoundersökningar

Där Du utifrån levnadsvanor, ärftlighet och riskfaktorer samt undersökningsresultat från laboratorieprover och andra kompletterande undersökningar får en uppfattning om ditt aktuella hälsoläge. Utöver detta finns möjlighet att upptäcka medicinska problem innan symtom uppstått och kunna få information och råd om ändringar av livsstil m.m. Du träffar sjuksköterska och får vid behov/önskemål träffa läkare

Provtagningar

Anpassas efter behov
Alkohol, även inför ansökan om alkolås / droger / anabola steroider med mera.

Körkortsintyg

 

.

Läkarbesök

Läkarundersökningar

Undersökningar

ex. EKG, hörselundersökning.

Olika intyg

V.g se sidan intyg / intygsundersökningar.