Läkemedelsprövning, Klinisk Studie av läkemedel och medicinteknik, Forskningsstudie

Ladulaas Kliniska Studier – livsviktig forskning där din insats kan ge både dig själv och andra ett friskare liv.

En läkemedelsprövning är en undersökning av ett läkemedels olika effekter, hur det omsätts i och påverkar kroppen. I Sverige har vi en internationellt erkänd tradition inom läkemedelsforskning, som vi på Ladulaas Kliniska Studier är stolta över att bidra till.

Ladulaas Kliniska Studier för Läkemedel, Medicinteknik m.m.

Vi har specialiserat oss på kliniska prövningar, där vi under åren samarbetat med flera olika läkemedelsföretag såsom: Astellas, AstraZeneca, Boehringer-Ingelheim, Daiichi-Sankyo, Eurocine, GSK, Jansen-Cilag, Karo Bio, Moberg Derma, MSD, Mundipharma, Novartis, Sanofi, Takeda Pfizer, Polichem med flera. Vi arbetar också via CRO företag (Clinical Research Organisations) som Covance, ICON,  IRW, Parexel, PPD, Syneos,TFS, Pharmalog, Quintiles. Vi utför även kliniska prövningar av medicintekniska produkter, SCA, Invent Medic, Devicia samt näringslösning åt Smartfish. Vi har deltagit i läkemedelsprövningar som initierats från olika universitet i världen, såsom Oxford i England, Hamiltonuniversitetet i Canada, Harvard och TIMI-group i Boston, Karolinska Institutet samt Sahlgrenska akademin i Sverige.

 

Myndighetstillsyn

All läkemedelsprövning står under tillsyn. I Sverige av läkemedelsverket (LV), i Europa av European Medicines Agency (EMA) och i USA av Food and Drug Administration (FDA). Dessutom har varje läkemedelsföretag en säkerhets och kvalitetskontroll som bevakar biverkningar och kontrollerar att studierna utförs på rätt sätt. Vi har haft sex kvalitetskontroller (Audits) från olika läkemedelsföretag som kommit hit både från USA, Frankrike, Belgien, England, Italien och senast från Lettland. Våren 2009 gjorde läkemedelsverket en inspektion hos oss under två dagar. Vi fick mycket beröm för vårt arbete.

 

Deltagande

Att delta i en klinisk läkemedelsstudie är kostnadsfritt och helt frivilligt. Du kan, när som helst, avbryta deltagandet. Det utgår alltid reseersättning och i vissa fall kan du få ersättning för förlorad inkomst. Du får noggranna medicinska undersökningar före och under studien. Studieläkemedlet är gratis och i vissa fall även andra mediciner som berör samma behandlingsområde.

Kontinuitet

En forskningsstudie kan pågå från allt mellan ett par månader till flera år. Under tiden du deltar i studien träffar du samma personal vid varje besök, som ger dig personlig service med hög kvalitet!

Vår parsonal har lång erfarenhet av forskning och läkemedelsstudier.

Är du intresserad?

Titta under HEM och aktuella studier (den vänstra kolumnen) så

ser du vilka studier som är på gång.

Fyll i intresseanmälan eller ring oss!

Alla personuppgifter behandlas enligt GDPR (General Data Protection Regulation) samt Patientdatalagen.  

Se vår Integritetspolicy.

 

 

 

                                                                                                                                         

                                                                                           Vår "labråtta"!