HJÄRTSVIKTSSTUDIEN ÄR FÄRDIGREKRYTERAD!

Vi tar inte in nya deltagare till denna studie längre då den är färdigrekryterad.

  För att kunna delta måste du vara > 40 år och haft diagnosen hjärtsvikt med bevarad pumpförmåga (över 40 %) i minst 8 veckor. 

  Syftet med studien är att undersöka hur ett läkemedel i tablettform påverkar gångsträcka och hjärtsviktssymptom. Hälften av patienterna får aktivt läkemedel och hälften får placebo/overksam tablett. Utöver studieläkemedel får deltagare fortlöpande hälsokontroller under den tid studien pågår ca 18 veckor med 4-5 besök hos läkare/sjuksköterska.

  Din medverkan är frivillig och du kan när som helst avbryta ditt deltagande.

  Samtliga besök och provtagningar är kostnadsfria liksom studieläkemedlet. Reseersättning betalas.

  Kontakta oss antingen via telefon 033-13 13 31 eller e-post till info@ladulaaskliniken.se.  

  Glöm inte att ange namn och telefonnummer om du mailar så att vi kan nå dig.

  Genom att kontakta oss anmäler du endast ditt intresse, du förbinder dig inte att delta.

  Studien är godkänd av Läkemedelsverket och Etikprövningsmyndigheten.

  Studiearkiv

  • Rekrytering STÄNGD till studien "ALKOHOLBRUK MED ÄRFTLIG BELASTNING"

   Efter närmare ett års sökande efter deltagare till denna studie stänger nu rekryteringen då målet att ta in närmare 300 personer globalt är uppfyllt. Läs mer.

   Läs mer
  • Överviktstudie

   REKRYTERINGEN AVSLUTAD Det var ett stort intresse för att delta i denna studie och vi fick upprätta en kö. Vi har nu rekryterat klart och de som nu deltar kommer att gå hos oss under ett år framöver. Om du är intresserad av att delta i framtida studier avseende övervikt eller något annat så får du gärna höra av dig och meddela ditt intresse. Kämpar du mot övervikt eller fetma? Vill Du vara med i en läkemedelsprövning?

   Läs mer
  • INSTÄLLD STUDIE! PSORIASIS MED PLACK

   Tyvärr kommer denna studie inte att starta alls.

   Läs mer
  • SVETTSTUDIEN FÄRDIGREKRYTERAD!

   Studien är färdigrekryterad. Det går inte att anmäla intresse

   Läs mer
  • HJÄRTSVIKTSSTUDIEN ÄR FÄRDIGREKRYTERAD!

   Vi tar inte in nya deltagare till denna studie längre då den är färdigrekryterad.

   Läs mer