HJÄRTSVIKTSSTUDIEN ÄR FÄRDIGREKRYTERAD!

Vi tar inte in nya deltagare till denna studie längre då den är färdigrekryterad.

  För att kunna delta måste du vara > 40 år och haft diagnosen hjärtsvikt med bevarad pumpförmåga (över 40 %) i minst 8 veckor. 

  Syftet med studien är att undersöka hur ett läkemedel i tablettform påverkar gångsträcka och hjärtsviktssymptom. Hälften av patienterna får aktivt läkemedel och hälften får placebo/overksam tablett. Utöver studieläkemedel får deltagare fortlöpande hälsokontroller under den tid studien pågår ca 18 veckor med 4-5 besök hos läkare/sjuksköterska.

  Din medverkan är frivillig och du kan när som helst avbryta ditt deltagande.

  Samtliga besök och provtagningar är kostnadsfria liksom studieläkemedlet. Reseersättning betalas.

  Kontakta oss antingen via telefon 033-13 13 31 eller e-post till info@ladulaaskliniken.se.  

  Glöm inte att ange namn och telefonnummer om du mailar så att vi kan nå dig.

  Genom att kontakta oss anmäler du endast ditt intresse, du förbinder dig inte att delta.

  Studien är godkänd av Läkemedelsverket och Etikprövningsmyndigheten.

  Studiearkiv

  • ALKOHOLBRUKSYNDROM MED ÄRFTLIG BELASTNING

   Tyvärr är starten av denna studie ytterligare uppskjuten. Om du vet med dig att det finns alkoholism i släkten så kan du ha den gen som ger förutsättning för att lättare fastna i en överkonsumtion av alkohol. Vi kommer att pröva ett läkemedel som eventuellt minskar risken för att fastna i ett beroende. Mer information kommer här när pandemin avklingat.

   Läs mer
  • INSTÄLLD STUDIE! PSORIASIS MED PLACK

   Tyvärr kommer denna studie inte att starta alls.

   Läs mer
  • SVETTSTUDIEN FÄRDIGREKRYTERAD!

   Studien är färdigrekryterad. Det går inte att anmäla intresse

   Läs mer
  • HJÄRTSVIKTSSTUDIEN ÄR FÄRDIGREKRYTERAD!

   Vi tar inte in nya deltagare till denna studie längre då den är färdigrekryterad.

   Läs mer