HJÄRTSVIKTSSTUDIEN ÄR FÄRDIGREKRYTERAD!

Vi tar inte in nya deltagare till denna studie längre då den är färdigrekryterad.

  För att kunna delta måste du vara > 40 år och haft diagnosen hjärtsvikt med bevarad pumpförmåga (över 40 %) i minst 8 veckor. 

  Syftet med studien är att undersöka hur ett läkemedel i tablettform påverkar gångsträcka och hjärtsviktssymptom. Hälften av patienterna får aktivt läkemedel och hälften får placebo/overksam tablett. Utöver studieläkemedel får deltagare fortlöpande hälsokontroller under den tid studien pågår ca 18 veckor med 4-5 besök hos läkare/sjuksköterska.

  Din medverkan är frivillig och du kan när som helst avbryta ditt deltagande.

  Samtliga besök och provtagningar är kostnadsfria liksom studieläkemedlet. Reseersättning betalas.

  Kontakta oss antingen via telefon 033-13 13 31 eller e-post till info@ladulaaskliniken.se.  

  Glöm inte att ange namn och telefonnummer om du mailar så att vi kan nå dig.

  Genom att kontakta oss anmäler du endast ditt intresse, du förbinder dig inte att delta.

  Studien är godkänd av Läkemedelsverket och Etikprövningsmyndigheten.

  Studiearkiv

  • Överviktstudie

   VIKTIG INFORMATION ANGÅENDE ÖVERVIKTSSTUDIEN! Vi har fått svar från många som kämpar med vikten. Vi har nu äntligen fått lab kit från det centrala laboratoriet i Geneve, Schweiz, och har börjat boka in screeningbesök. Det är ett stort intresse för att delta i denna studie och vi har för närvarande många på kö. Du kan gärna höra av dig om du är intresserad av att delta - så sätter vi dig i kön tillsvidare. Kämpar du mot övervikt eller fetma? Vill Du vara med i en läkemedelsprövning?

   Läs mer
  • ALKOHOLBRUK MED ÄRFTLIG BELASTNING

   VI REKRYTERAR FORTFARANDE till studie avseende högt alkoholintag. Om du själv har problem med att du dricker för mycket och vet med dig att det finns alkoholism i släkten så kan du ha en gen som ger förutsättning för att lättare fastna i en överkonsumtion av alkohol. Vi prövar ett läkemedel som eventuellt kan hjälpa dig att minska ditt alkoholintag.

   Läs mer
  • INSTÄLLD STUDIE! PSORIASIS MED PLACK

   Tyvärr kommer denna studie inte att starta alls.

   Läs mer
  • SVETTSTUDIEN FÄRDIGREKRYTERAD!

   Studien är färdigrekryterad. Det går inte att anmäla intresse

   Läs mer
  • HJÄRTSVIKTSSTUDIEN ÄR FÄRDIGREKRYTERAD!

   Vi tar inte in nya deltagare till denna studie längre då den är färdigrekryterad.

   Läs mer