LIPOPROTEIN a (lilla a) LPa

Just nu söker vi personer som kan ha förhöjda värden av ett specifikt blodfettsprotein där man sett samband mellan höga värden av detta protein och ökad risk för hjärt-kärlsjukdom. läs mer.......

Lipoprotein(a) LPa tillhör gruppen blodfetter. Man har länge misstänkt att förhöjda värden av LPa bidrar till ökad risk för hjärt-kärlsjukdom men inte haft någon metod att behandla detta. Vanliga blodfettssänkare som statiner påverkar inte halten LPa. 

Nu har man dock hittat substanser som kan sänka LPa och nya studier är på gång.

För att kartlägga hur utbrett det är med förhöjda värden av LPa i världen så genomförs nu en global studie för att titta på hur förhöjda värden av LPa är fördelade geografiskt.

Därför söker vi personer som redan haft hjärtinfarkt och eller har genomgått en ballongsprängning av hjärtats kranskärl för att se hur många som har förhöjda värden av LPa.

Dessa personer kan eventuellt erbjudas deltagande i en framtida studie där nytt läkemedel för att minska nivån av LPa i blodet, prövas.

Vill du veta mer om studien eller anmäla intresse för deltagande så kontakta oss på telefon 033-131331 eller via e-mail till info@ladulaaskliniken.se 

Nyhetsarkiv

 • Katarina Berndtsson Blom Key Note Speaker vid Bayers Globala Konferens i Hamburg

  Katarina Berndtsson Blom har de senaste åren varit flitigt anlitad som talare vid olika konferenser inom ämnet "Electronic Systems in Clinical Trials - Investigator's perspective" bl a vid...

  Läs mer
 • Temadag om elektroniska system i kliniska prövningar

  Katarina Berndtsson Blom föreläste på Internationell temadag om "Electronic Systems in Clinical Trials" i Stockholm i sept 2015.

  Läs mer
 • Vi har fått pris!

  Ladulaas Kliniska Studier har fått ett internationellt pris för arbetet med läkemedelsprövningar.

  Läs mer
 • Studiebesök

  Vi hade besök av AstraZenecas Globala studieteam för Hjärtkärlsjukdomar och diabetes.

  Läs mer