LIPOPROTEIN a (lilla a) LPa

Just nu söker vi personer som kan ha förhöjda värden av ett specifikt blodfettsprotein där man sett samband mellan höga värden av detta protein och ökad risk för hjärt-kärlsjukdom. läs mer.......

Lipoprotein(a) LPa tillhör gruppen blodfetter. Man har länge misstänkt att förhöjda värden av LPa bidrar till ökad risk för hjärt-kärlsjukdom men inte haft någon metod att behandla detta. Vanliga blodfettssänkare som statiner påverkar inte halten LPa. 

Nu har man dock hittat substanser som kan sänka LPa och nya studier är på gång.

För att kartlägga hur utbrett det är med förhöjda värden av LPa i världen så genomförs nu en global studie för att titta på hur förhöjda värden av LPa är fördelade geografiskt.

Därför söker vi personer som redan haft hjärtinfarkt och eller har genomgått en ballongsprängning av hjärtats kranskärl för att se hur många som har förhöjda värden av LPa.

Dessa personer kan eventuellt erbjudas deltagande i en framtida studie där nytt läkemedel för att minska nivån av LPa i blodet, prövas.

Vill du veta mer om studien eller anmäla intresse för deltagande så kontakta oss på telefon 033-131331 eller via e-mail till info@ladulaaskliniken.se 

Nyhetsarkiv

 • KAVAI-Kvinnligt Nätverk för företagande i Borås

  Katarina Berndtsson Blom var inbjuden att prata inför medlemmarna i KAVAI om sin verksamhet och vägen dit. Hon syns här med KAVAI:s ordförande Nadja Törnblom.

  Läs mer
 • Vägen in i vården - The way to healthcare verification

  Katarina Berndtsson Blom satt i panelen när Sahlgrenska Science Park - Health Innovation West hade sin digitala "pitchning" den 14 Oktober 2021 ,.....läs mer.

  Läs mer
 • Vi SÖKER SAMARBETEN!

  Kliniska läkemedelsstudier är avgörande för att nya och bättre läkemedel skall komma befolkningen till nytta. I Sverige har antalet kliniska läkemedelsstudier minskat de senaste 15 åren. Den senaste forskningspropositionen pekade på vikten av att fler läkemedelsprövningar genomförs i öppenvård. I tidskriften Framtidens Karriär Läkare intervjuas Katarina Berndtsson Blom som arbetat med kliniska studier av läkemedel inom de vanliga folksjukdomarna sedan 2007. Vi söker nu samarbete med andra vårdaktörer (i första hand privata) som vill erbjuda sina listade patienter nya behandlingar tidigare än vad som annars är möjligt. Samtidigt ger detta möjlighet för patienter att göra en insats för att hjälpa både sig själva och andra som i framtiden drabbas av samma sjukdom. Klicka på länken för att läsa hela artikeln:

  Läs mer
 • TVS-Studierna (Efemia) publicerade

  Studierna TVS 1000 och TVS 2000 utfördes bland annat hos oss. Nu finns resultaten publicerade i tidskriften "Advances in Urology". Studierna handlade om behandling av ansträngningsinkontinens hos kvinnor med hjälp av ett inlägg i silikon som gav ett tryck mot urinröret för att förhindra läckage. Denna medicinska uppfinning finns nu på marknaden under namnet Efemia. Grattis till alla kvinnor med ansträngningsinkontinens! Invent Medic! Oss! Och alla andra inblandade! Läs mer och se länk!

  Läs mer
 • Radiointervju PulsFM 104,1

  Katarina Berndtsson Blom intervjuades om Kliniska Studier av Fredrik Sandgren på Radio PulsFM i Borås. Följ länk nedan för att lyssna.

  Läs mer