Klinisk studie av ett nytt influensavaccin

Vi söker män och kvinnor 50-75 år för deltagande i en klinisk studie av ett nytt influensavaccin

Vi söker män och kvinnor 50-75 år för deltagande i en klinisk studie av ett nytt influensavaccin

Studiens huvudsakliga syfte är att undersöka hur väl influensavaccinet, samt ett tillsatsämne i olika mängder, tolereras.
Tillsatsämnet är ett så kallat adjuvans som antas förhöja effekten av vaccinationen.Personer med hög risk att utveckla influensarelaterade komplikationer är bl.a. barn under 5 år, vuxna på 65 år och äldre, gravida kvinnor, personer med astma, hjärtsjukdom eller försämrat immunförsvar.

Barn har varit och fortsätter vara en viktig målgrupp för detta vaccin.I denna studie vill man undersöka riskgruppen, vuxna 65 år och äldre som är i hög risk att utveckla svåra influensakomplikationer vilket betonar behovet av förbättrade insatser för influensa i denna riskgrupp.

Äldre vuxna svarar mindre väl på influensavaccin på grund av åldrande av immunsystemet och de har därför ett större behov av en adjuvans jämfört med yngre vuxna. Studien omfattar 3-4 klinikbesök under en tidsperiod på maximalt ca 12-14 veckor. Efter sista vaccinationen följer en uppföljningsperiod på 6 månader då en sköterska ringer upp dig vid 2 tillfällen (ungefär var 12:e vecka) för att stämma av hur du mått efter vaccinationen.Beroende på vilken grupp man deltar i ges dos vid 1 eller 2 av tillfällena på kliniken.

Besöken på kliniken tar ca 2-4 timmar.

Kriterier för deltagande:

 • 50-75 år
 • Kvinnor måste vara i klimakteriet eller använda för studien godkända preventivmedel

För att kunna delta får du bla INTE:

 • Ha pågående eller historia av sjukdomar som kan påverka resultatet av studien. Tex: allergi mot ägg, astma, neurologisk sjukdom
 • Ha vaccinerat dig med annat vaccin inom 28 dagar för dos
 • Haft dokumenterad influensa 2017/2018
 • Ha vaccinerat med influensavaccin senaste 9 månaderna

 

Ersättning ges för ditt deltagande samt resor

 

Vill du veta mer?

info@ladulaaskliniken.se

Telefon: 033-13 13 31

www.ladulaaskliniken.se

 

Studien är godkänd av etikprövningsnämnden och Läkemedelsverket.

Din medverkan är frivillig och du kan när som helst avbryta ditt deltagande.

Den information du lämnar kommer att behandlas i enlighet med Personuppgiftslagstiftningen (PUL)

Studiearkiv

 • Klinisk studie av ett nytt influensavaccin

  Vi söker män och kvinnor 50-75 år för deltagande i en klinisk studie av ett nytt influensavaccin

  Läs mer
 • NY STUDIE MED NÄSVACCIN MOT INFLUENSA

  VI SÖKER NU PERSONER 50-75 ÅR TILL EN STUDIE DÄR VI PRÖVAR ETT NÄSVACCIN SOM GES I OLIKA DOSER MED......

  Läs mer
 • Kommande studier

  Studier på väg men där startdatum ännu inte är bestämt

  Läs mer
 • Färdigrekryterad dec 2017 ANSTRÄNGNINGSINKONTINENS

  Färdigrekryterad den 21 Dec 2017.

  Läs mer
 • FÄRDIGREKRYTERAD! ARTROS i KNÄ- eller HÖFTLED.

  Vi har rekryterat klart till denna studie mot smärtsam artros i knä- eller höft.

  Läs mer