Vi har fått pris igen!

Tidskriften Global Health & Pharma har tilldelat oss utmärkelsen Best Nordic Clinical Trial Company - 2016

https://issuu.com/aiglobalmedia/docs/2016_healthcare___pharmaceutical_aw/17?e=15629828/39200867 

Best Nordic Clinical Trial Company 2016

 

Best Nordic Clinical Trial Company - 2016 har vi tilldelats för vårt arbete med kliniska studier.

Läkemedlesprövningar ger ökad kunskap om nya famakologiska behandlingsalternativ som i förlängningen ger bättre behandlingsmöjlilgheter för många olika sjukdomar.

Detta är tredje året i rad som vi uppmärksammats med en utmärkelse.

Hittills har vi genomfört närmre 80 kliniska studier och varit med om att ta fram nya proppförebyggande läkemedel, diabetesmediciner och vacciner bland mycket annat.

Nyhetsarkiv

  • Studiebesök

    Vi hade besök av AstraZenecas Globala studieteam för Hjärtkärlsjukdomar och diabetes.

    Läs mer