Katarina Berndtson Blom deltog vid Site Solution Summit i Florida 13-16 Oct

SCRS, Society of Clinical Research Sites, hade sitt årliga möte i Boca Raton i Florida den 13-16 October 2016 och Katarina Berndtsson Blom deltog.

SCRS, Society of Clinical Research Sites och dess ordförande gör ett fantastiskt arbete för att kanalisera alla prövningsklinikers frustrationer till en gemensam röst!

De har lyckats samla både prövare, läkemedelsföretag, CRO, TransCelerate samt "Vendors" på en och samma plats och alla aktörerna pratar med varandra!

Det kommer att hända mycket framöver!

 Katarina och SCRS ordförande Christine Pierre vid Site Solution Summit i Boca Raton 2016

Nyhetsarkiv

  • Studiebesök

    Vi hade besök av AstraZenecas Globala studieteam för Hjärtkärlsjukdomar och diabetes.

    Läs mer